3Q5B3555.jpg  

史蛋&潔西-   喜來登酒店 歡樂宴

他們是我見過,最豪邁的夫妻了!!!!!

我們去曼谷拍婚紗,說走就走

一路上的相互照顧,讓我們有了濃厚革命情感

這天婚禮上,我的心情好像嫁女兒...

當她們進場,當她們互相擁抱,當潔西抱著爸爸抱抱哭了(還在彩排而已==..)

我也哭得稀麗嘩拉...

3Q5B3084.jpg  3Q5B3107.jpg 3Q5B3108.jpg

3Q5B3054.jpg 3Q5B3089.jpg 3Q5B3131.jpg  3Q5B3119.jpg

3Q5B3263.jpg  

3Q5B3062.jpg

3Q5B3082.jpg 3Q5B3105.jpg 3Q5B3272.jpg 3Q5B3183.jpg 3Q5B3196.jpg 3Q5B3201.jpg 3Q5B3212.jpg

3Q5B3415.jpg

3Q5B3214.jpg

3Q5B3191.jpg

3Q5B3400.jpg

3Q5B3402.jpg    3Q5B3231.jpg

3Q5B3392.jpg 3Q5B3414.jpg

3Q5B3421.jpg

3Q5B3425.jpg 3Q5B3430.jpg 3Q5B3431.jpg 3Q5B3436.jpg 3Q5B3445.jpg  3Q5B3247.jpg 3Q5B3276.jpg

3Q5B3306.jpg 3Q5B3302.jpg

3Q5B3311.jpg3Q5B3576.jpg   3Q5B3324.jpg 

3Q5B3454.jpg 3Q5B3468.jpg 3Q5B3472.jpg 3Q5B3522.jpg

3Q5B3583.jpg 3Q5B3530.jpg 3Q5B3533.jpg 3Q5B3550.jpg 3Q5B3566.jpg  

 3Q5B3592.jpg 3Q5B3610.jpg 3Q5B3623.jpg 3Q5B3635.jpg 3Q5B3662.jpg

3Q5B3643.jpg 

3Q5B3695.jpg 3Q5B3711.jpg 3Q5B3758.jpg 3Q5B3874.jpg 3Q5B3902.jpg  

非常恭喜她們~一定要幸福噢!!!

攝影。李莎拉

<婚禮記錄服務說明~http://saphotographer.pixnet.net/blog/post/6597988>

3Q5B3263.jpg  

文章標籤

李莎拉 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()